MERTEH d.o.o.


Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
(spletna stran je v izdelavi)
Tehnika je uporaba znanosti, oziroma natančneje naravoslovja in matematike, za potrebe človeštva, predvsem v gospodarstvu. Pri snovanju izdelkov in postopkov se opira na tehniško znanje, matematiko in praktične izkušnje.